HomeZiekteKlachten en ziektenDepressie

Wat kan ik als leerkracht doen?

  • Besteed aandacht aan een positief schoolklimaat, zodat kinderen en jongeren er zich kunnen 'thuis' voelen. Hierdoor zullen ze zich ook beter in hun vel voelen.
  • Maak met de directie en leerkrachten een draaiboek over het informeren van ouders en het inschakelen van hulp voor kinderen waarvan je vermoedt dat ze misschien depressief zijn.
  • Voorzie in het lessenpakket plaats voor het versterken van sociale vaardigheden. Leren omgaan met stress, verlies en depressieve gevoelens horen hierin thuis. Dit versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren.
  • Beklemtoon de dingen die de leerlingen goed kunnen. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde en de motivatie van de leerling, zeker als de klasgenoten het horen. Een negatieve opmerking omwille van het gedrag gebeurt best onder vier ogen zodat de leerling niet 'afgaat' voor de hele klas.
  • Laat leerlingen af en toe in groepjes werken. Leg hierbij de klemtoon op het samenwerken en niet op het concurreren. Zo kunnen leerlingen gebruik maken van elkaars sterke punten. Stel zelf de groepjes samen om uitsluiting van bepaalde leerlingen te voorkomen.
  • Tracht met een leerling die zich slecht voelt, snel geïrriteerd is en slechte resultaten behaalt, te praten over zijn gevoelens. Probeer een sfeer van vertrouwen te scheppen waarin hij het gevoel krijgt dat hij met problemen bij jou terecht kan.
  • Probeer zoveel mogelijk andere personen uit de omgeving van het kind of de jongere erbij te betrekken en samen te werken om een probleem aan te pakken: ouders, 'groene' leerkracht, zorgcoördinator, CLB.

Veelgestelde vragen

Bron: ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, dokter Michiel Callens, uitgeverij Lannoo, 2009, 319 pagina’s

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen