HomeZiekteKlachten en ziektenDikkedarmkanker

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling van darmkanker verschilt van persoon tot persoon. Een team van verschillende specialisten overlegt wat de beste aanpak is.  

De meest courante behandelingen zijn een operatie, chemotherapie en bestraling. Welke combinatie de beste kansen geeft op herstel of genezing hangt af van:

  • de ligging, grootte en aard van de tumor, 
  • eventuele uitzaaiingen, 
  • de leeftijd en algemene gezondheidstoestand van de patiënt.

Voorafgaande onderzoeken

Tijdens een kijkonderzoek (coloscopie) inspecteert men de binnenzijde van de darm. Poliepen en stukjes weefsel uit verdachte letsels (biopten) worden verwijderd en in het laboratorium onderzocht op kwaadaardige cellen. 

Bij vaststelling van dikkedarmkanker gebeuren vervolgens nog heel wat andere onderzoeken zoals een RX-foto van de longen, een echografie van de lever, een CT-scan, en soms ook een MRI-scan of een PET-scan. Zo wordt het stadium van de tumor en de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen vastgesteld.

Operatie

Meestal wordt een dikkedarmtumor verwijderd via een operatie. Hierbij snijdt men de tumor en een stuk van het omliggende weefsel weg. Ook de lymfeklieren in de buurt van de tumor worden verwijderd en nadien onderzocht op kwaadaardige cellen. 

Na een operatie wordt soms een stoma aangelegd, waarbij men de uitgang van de darm vastmaakt aan de buikwand. Intussen kan de darm zich herstellen. Na enkele maanden kan men de darm opnieuw aaneen naaien en de stoma verwijderen. In een aantal gevallen is het nodig om de stoma definitief te behouden.

Chemotherapie

Afhankelijk van het stadium op het moment van de diagnose, eventuele klieraantasting en de aanwezigheid van uitzaaiingen buiten de darm kan worden beslist om chemotherapie te geven, al dan niet in combinatie met monoklonale antilichamen of cytokines.

Radiotherapie

Bij darmkanker wordt bestraling bijna uitsluitend toegepast voor tumoren in de endeldarm. Meestal heeft ze tot doel de tumor te verkleinen zodat een operatie meer kans op slagen heeft.

Veelgestelde vragen

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar