HomeZiekteKlachten en ziekten

Kortademigheid

Als je kortademig bent, heb je het beklemmende gevoel dat ademhalen niet goed lukt

Kortademigheid is bijna altijd ernstig

Oorzaken

Kortademigheid kan veroorzaakt worden door: 

  • een infectie of aandoeningen van de luchtwegen; 
  • aandoeningen van het hart of de bloedvaten;
  • hyperventilatie

Kortademigheid kan ook optreden: 

  • als bijwerking van medicatie; 
  • bij spieraandoeningen; 
  • bij een ernstige veralgemeende allergische reactie (bv. na een insectenbeet). 

Vooral de snelheid waarmee kortademigheid optreedt, het moeilijk ademhalen en een versnelde hartslag zijn belangrijke signalen die kunnen wijzen op een ernstige onderliggende oorzaak. Ook pijn op de borst en een blauwe verkleuring van vingers en lippen zijn meestal tekenen van een ernstige aandoening.

Naar de dokter?

Contacteer zo snel mogelijk je huisarts als je kortademig bent. Zeker als de klachten snel opkomen, je de oorzaak niet kent en niet weet wat je eraan kunt doen. 

Je arts zal de oorzaak van de kortademigheid trachten te achterhalen om een aangepaste behandeling op te starten. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig of zal de huisarts je doorverwijzen naar een specialist.

Veelgestelde vragen

Bron: www.gezondheidenwetenschap.be, bewerkt door Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar