HomeZiekteKlachten en ziekten

Migraine

Hemicrania is het Latijnse woord waaraan migraine haar naam ontleent. Het betekent ‘pijn in de helft van het hoofd’

De aandoening is niet te genezen, maar over het algemeen nemen de klachten af met het ouder worden. 

Er bestaan verschillende vormen van migraine. Meestal duikt deze plots op, maar ze kan ook worden voorafgegaan door specifieke signalen. 

De aandoening komt driemaal meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Oorzaken

Migraine is een aandoening van de zenuwbanen in de hersenen. De samenwerking met de bloedvaten is tijdelijk verstoord. 

Het eigenlijke ontstaansmechanisme is nog steeds onbekend. Vaak heeft de aandoening te maken met familiale aanleg

Een migraineaanval wordt soms uitgelokt door stress of te weinig slaap, of soms ook door net een teveel aan slaap. Ook vrouwelijke hormonen kunnen een invloed hebben op migraineaanvallen. En sommige migrainelijders zien een verband met bepaalde voeding. Dit zijn evenwel slechts uitlokkende factoren voor een aanval. Ze vormen geenszins de oorzaak van migraine.

Veelgestelde vragen

Bron: www.thuisarts.nl, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar