HomeZiekteKlachten en ziektenMigraine

Welke zijn de symptomen?

Migraine veroorzaakt aanvallen van matig tot hevig bonzende hoofdpijn, meestal aan één zijde van het hoofd.

De hoofdpijn gaat dikwijls gepaard met:

 • misselijkheid;
 • braken;
 • overgevoeligheid voor licht en geluid.

Meestal verergert de pijn geleidelijk en neemt ze toe bij beweging of inspanning. Werken of dagelijkse bezigheden verderzetten, lukt meestal niet. Bedrust dringt zich op. Tijdens de slaap die dan volgt neemt de hoofdpijn geleidelijk af. Meestal is de pijn verdwenen binnen 12 tot 24 uur. Bij sommigen duurt een aanval tot drie dagen.

De frequentie van de aanvallen varieert van dagelijks tot om de paar maanden. Tussen de aanvallen in verdwijnen de klachten volledig.

Voorbodes

Meestal duikt een migraineaanval plots op, maar hij kan ook worden voorafgegaan door specifieke signalen.
Bij zulke 'aangekondigde migraine' onderscheidt men twee soorten voorbodes, die elkaar meestal opvolgen: de vroege voortekenen en de aura. Soms zijn er alleen vroege voortekenen zonder aura.

 • Vroege voortekenen treden verschillende uren tot een dag voor de aanval op. Het kan gaan om:
  • rusteloosheid en irritatie;
  • veranderingen van stemming: vrolijkheid of somberheid;
  • kou hebben;
  • extreem moe zijn of net heel actief zijn;
  • overmatig geeuwen;
  • trek hebben in bepaalde voeding zoals chocolade of andere zoetigheid;
  • overgevoeligheid voor geuren, licht of geluid.
 • Aura gaat de hoofdpijn een halfuur tot een uur vooraf en wordt gekenmerkt door:
  • visuele verschijnselen (lichtflitsen zien, bewegende vlekken, mozaïekbeelden, verblindende zigzaglijnen, gezichtsuitval);
  • spraakstoornissen (woorden of lettergrepen niet kunnen vinden);
  • gevoelsstoornissen (tintelingen van de huid, indruk hebben verdoofd te zijn);
  • bewegingsstoornissen;
  • en/of algemene ziekteverschijnselen (onwel zijn, braken).

Spanningshoofdpijn

Vaak blijkt dat iemand met migraine ook perioden met spanningshoofdpijn heeft. Spanningshoofdpijn gaat niet gepaard met misselijkheid en verergert niet door inspanning. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen migraine en spanningshoofdpijn, omdat er andere geneesmiddelen voor gebruikt worden.

Veelgestelde vragen

Bron: www.thuisarts.nl, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar