HomeZiekteKlachten en ziektenOvergewicht

Hoe weet ik of ik te veel weeg?

Body mass index (BMI)

Met een eenvoudige formule kun je zelf uitrekenen of je al dan niet te veel weegt. Door je gewicht in kilo’s te delen door je lengte in meters in het kwadraat, krijg je je body mass index (BMI).

Een voorbeeld voor iemand van 65 kg met een lengte van 1,70 m.
BMI =   gewicht in kg    =         65          =    65   = 22,49  = goed gewicht
           lengte x lengte     1,70 x 1,70        2,89

  • Een normaal gewicht geeft een score tussen 20 en 25.
  • Bij een BMI tussen 25 en 30 is sprake van overgewicht. Probeer dan niet verder aan te komen. Is daarbij je buikomvang meer dan 88 centimeter (bij vrouwen) of 102 centimeter (bij mannen), probeer dan af te vallen.
  • Een BMI hoger dan 30 wijst op obesitas. Dan moet je zeker vermageren, ook als er geen andere risicofactoren zijn voor je gezondheid. Doe dit bij voorkeur onder medische begeleiding.

Soms wordt beweerd dat iedereen een setpointgewicht heeft waaraan weinig kan veranderen. Dit klopt niet. Een gezonde, energiearme voeding kan dit setpointgewicht wel degelijk veranderen!

Middelomtrek

Naast de BMI speelt ook de plaats van je overtollige kilo's een belangrijke rol.

  • Een persoon met voornamelijk vetopstapeling in de buikstreek, loopt meer kans op hart- en vaatziekten of diabetes. Deze vetopstapeling noemt men het appelmodel. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • Vrouwen hebben vaak meer vetopstapeling op de heupen. Dat noemt men het peermodel. Het brengt minder gezondheidsrisico's met zich mee.

Meet je middelomtrek om je risico in te schatten. Meet de omtrek ter hoogte van je navel terwijl je uitademt.

Onderstaande tabel geeft het risico aan.

Verhoogd risicoSterk verhoogd risico
Vrouw≥ 80 cm> 88 cm
Man≥ 94 cm> 102 cm

Veelgestelde vragen

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen