HomeZiekteKlachten en ziekten

Reisziekte

Reis- of bewegingsziekte treft vooral kinderen van 2 tot 2,5 jaar en op volwassen leeftijd meer vrouwen dan mannen.

Verplaatsingen per auto, bus of boot zijn het meest risicovol. In een vliegtuig zijn vooral het opstijgen en dalen voor sommige mensen er te veel aan.

Oorzaken

De aandoening wordt veroorzaakt als je ogen en evenwichtsorgaan tegenstrijdige informatie doorsturen naar de hersenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je leest in een wagen die over een kronkelige weg rijdt. Terwijl de ogen een stilstaand object (het boek) waarnemen, registreert het evenwichtsorgaan beweging. De hersenen zijn niet in staat om deze onlogische signalen correct te verwerken, met reisziekte tot gevolg.

Veelgestelde vragen

Bron: www.thuisarts.nl en boek ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar