HomeZiekteKlachten en ziekten

Rotavirus (buikgriep)

Het rotavirus veroorzaakt vooral bij baby’s en peuters buikgriep met een zeer besmettelijke diarree

Wereldwijd treft het virus vrijwel alle kinderen jonger dan vijf jaar, soms met een dodelijke afloop. 

Wat?

In onze contreien is het rotavirus vooral in de winter actief. Omdat het virus zo besmettelijk is, veroorzaakt het kleine epidemieën, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven.

Het is niet bekend waar het rotavirus vandaan komt. Men weet enkel dat het zich in de ontlasting van mensen bevindt vanaf het moment van besmetting.

Zelfzorg

Bij een infectie door het rotavirus gelden dezelfde zelfzorgtips als bij buikgriep.

Besmetting voorkomen

Vaccinatie op jonge leeftijd kan een rotavirus-infectie voorkomen. 

Om besmetting tegen te gaan, zijn dezelfde maatregelen van toepassing als bij buikgriep.

Veelgestelde vragen

Bronnen: www.thuisarts.nl en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Nederland (RIVM), bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar