HomeZiekteKlachten en ziekten

Sinusitis

Sinusitis is een ontsteking van de bijholten, vaak als gevolg van een verkoudheid.

Wat?

Sinussen of neusbijholten zijn ruimten in de schedel die vol lucht zitten en in verbinding staan met de neus-keelholte. Het zijn als het ware doodlopende straten van de bovenste luchtweg, die ervoor zorgen dat het hoofd niet onnodig zwaar is. De verschillende soorten sinussen zijn onder te verdelen in kaakholten, voorhoofdholten, zeefbeenholten en wiggebeenholten.

Net als de binnenzijde van de neus zijn ook de sinussen bekleed met een slijmvlies dat specifiek is voor de luchtwegen. Bij een verkoudheid zwelt het slijmvlies en produceert het meer slijm (snot) dan normaal. Door de verkoudheid functioneren ook de trilharen die het vocht naar buiten moeten brengen, minder goed. Door dit alles kunnen de openingen tussen de bijholten en de neus-keelholte verstopt raken. Er ontstaat een slijmophoping in de bijholten, die een goede voedingsbodem vormt voor allerhande bacteriën. Als deze bacteriën zich kunnen ontwikkelen, vullen de sinussen zich met etterig snot en ontsteken ze. Dan is er sprake van een bijholteontsteking, beter bekend als sinusitis.

Oorzaken

Sinusitis is meestal het gevolg van een verkoudheid. Maar soms zijn er ook andere oorzaken die slijm doen ophopen en tot een ontsteking leiden.

Boosdoeners zijn onder andere:

  • neuspoliepen; 
  • allergieën;
  • een blokkade door een voorwerp in een neusgat; 
  • scheefstand van de neus; 
  • verzwakte weerstand; 
  • bepaalde aangeboren aandoeningen; 
  • een tandabces; 
  • een gezwel; 
  • beschadiging van de trilharen door veelvuldig gebruik van neusdruppels en sigarettenrook.

Ook na het duiken of vliegen kan soms een sinusitis ontstaan, omdat de holten worden afgesloten door de drukverandering.

Veelgestelde vragen

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM