HomeZiekteKlachten en ziekten

Tuberculose

Tuberculose is een ernstige en besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door een bacterie: de bacil van Koch.

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is met deze bacterie besmet, maar slechts tien tot vijftien procent zal de ziekte ontwikkelen. 

  • Bij het merendeel van de besmette personen breekt de ziekte niet uit. De bacterie blijft in sluimerende toestand aanwezig in de longen. Deze personen vertonen geen symptomen en zijn niet besmettelijk. Men spreekt van een latente tuberculose.  
  • Bij een verzwakt immuunsysteem (bv. door ondervoeding, diabetes, aids) kunnen de bacteriën wel voortwoekeren en ontwikkelt zich een actieve tuberculose

Tuberculose treft vooral de arme en achtergestelde bevolking van ontwikkelingslanden (95 procent van de gevallen). In België duiken regelmatig nieuwe gevallen op bij nieuwkomers en personen die met hen in contact komen. 

De verbeterde hygiënische omstandigheden en de behandeling met antibiotica hebben bijgedragen tot een aanzienlijke afname van de ziekte.

Veelgestelde vragen

Bron: mongeneraliste.be, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM