Een vergiftiging is het resultaat van het innemen van een bepaalde hoeveelheid giftige stof.

Volgende stoffen kunnen een vergiftiging veroorzaken:

 • vloeistof: bleek- en schoonmaakmiddelen, allesreinigers, ontstoppers;
 • vaste stof: geneesmiddelen, drugs, giftige planten, verdelgingsmiddelen in korrelvorm;
 • gas: uitlaatgassen, rottingsgassen, butaan- of propaangas.

Oorzaken

De vergiftiging kan op diverse manieren plaatsvinden.

 • Door inname via het spijsverteringsstelsel
  Dit komt het meest frequent voor bij kinderen.
 • Via de slijmvliezen
  Wateroplosbare producten absorberen gemakkelijk langs de slijmvliezen. De ogen, de mond en de keelholte zijn hiervan typische plaatsen.
 • Door inademing
  Bepaalde giffen die in kleine partikeltjes of in gasvorm aanwezig zijn in de lucht, kunnen ingeademd worden en via het luchtwegenslijmvlies in de bloedbaan worden opgenomen. Een van de meest gevreesde en dodelijke intoxicaties is CO-vergiftiging.
 • Door contact met de huid
  Vetoplosbare producten kunnen gemakkelijk langs de huid worden opgenomen. Voorbeeld: vergiftiging via sproeistoffen.
 • Door inspuiting
  Voornamelijk drugs.

Veelgestelde vragen

Ga ook naar