Vermoeidheid is een natuurlijk alarmsignaal dat erop wijst dat men het even kalmer aan moet doen. Doorgaans zijn buitengewone of langdurige inspanningen daarvan de oorzaak. Met de nodige rust en slaap is het verschijnsel meestal snel verdwenen. Niettemin is vermoeidheid is niet altijd even onschuldig.

Soorten

  • Ochtendlijke vermoeidheid
    Personen die zich bij het opstaan futloos voelen, hebben vaak te kampen met psychische vermoeidheid (in de brede zin van het woord). Zij zijn 'het' moe of hebben een gebrek aan motivatie. Deze personen, bij wie de moedeloosheid de hele dag latent aanwezig is, voelen zich 's avonds herleven en gaan vaak laat slapen.
  • Avondlijke vermoeidheid
    Deze vermoeidheid wijst eerder op een lichamelijk probleem, bijvoorbeeld veroorzaakt door het slecht functioneren van een orgaan. In dit geval staat men 's morgens relatief fit op, maar raakt men in de loop van de dag steeds meer vermoeid tot men enkel nog verlangt weer naar bed te kunnen gaan.

Bij mensen die maandenlang vermoeid zijn, lijdt een op de tien aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Deze aandoening heeft een grote weerslag op het professionele en sociale leven.

Veelgestelde vragen

Bron: ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, dokter Michiel Callens, uitgeverij Lannoo, 2009, 319 pagina’s

Ga ook naar