HomeZiekteKlachten en ziekten

Wiegendood

Wiegendood is het plots en onverwacht overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby. Er kan nadien ook geen afwijking of oorzaak worden aangetoond die het overlijden verklaart.

Sinds de aanbeveling om baby’s op de rug te laten slapen, is het aantal gevallen van wiegendood fors gedaald

Om wiegendood zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn een goede slaaphouding en -omgeving belangrijk. Helaas zijn niet alle gevallen te voorkomen. 

Risicofactoren

De oorzaak van wiegendood kennen we niet, maar er zijn heel wat risicofactoren bekend. Aan sommige kan je zelf iets doen, aan andere niet.

 • Risicofactoren waar je niets aan kan doen
  • Geslacht: wiegendood komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.
  • Leeftijd: de piekleeftijd ligt tussen twee en zes maanden.
  • Prematuren: te vroeg geboren baby's lopen een hoger risico. 
 • Risicofactoren die je zelf in de hand hebt 
  • Buikligging. 
  • Roken of passief roken tijdens de zwangerschap.
  • Roken in de leefomgeving van je baby. 
  • Warme slaapomgeving. 
  • Warme temperatuur door kledij, toedekken van de baby (bv. te warme slaapzak) of bedekken van hoofdje of aangezicht (bv. met mutsje of knuffels). 
  • Minder veilig bed of bedmateriaal.
  • Slaapverwekkende geneesmiddelen bij baby of moeder (via de borstvoeding).

Veelgestelde vragen

Bron: Kind en Gezin, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen