Contacteer ons

In deze rubriek vind je, als arts, meer informatie over diverse reglementeringen en administratieve procedures

De dossiers bevatten ook formulieren om de tegemoetkoming aan te vragen.

Medicatie en COVID-19

De Belgische Gezondheidsinstanties en experten, waaronder deze van BAPCOC, roepen op om geen antibiotica voor te schrijven voor thuis behandelde patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19, ook geen azithromycine. Er is geen bewezen werkzaamheid van azithromycine bij COVID-19 (ondanks circulerende berichten daarover) maar er zijn risico’s aan verbonden. Lees meer op www.bcfi.be.  

Wanneer thuis antibiotica gestart wordt voor behandeling van een bacteriële pneumonie, blijft amoxicilline 3x1g/dag gedurende zeven dagen de eerste keuze behandeling. Bij vermoeden van slikpneumonie of bij co-morbiditeit wordt amoxi-clav 3x875 mg/dag aangeraden, eveneens gedurende zeven dagen. Moxifloxacine wordt strikt voorbehouden voor patiënten met penicilline-allergie.

Er werd reeds eerder opgeroepen om hydroxychloroquine (Plaquenil®) of chloroquine (enkel als grondstof beschikbaar) niet voor te schrijven ter preventie van een COVID-19 infectie, noch voor thuis behandelde patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19. Lees meer op www.bcfi.be.

Nieuw geneesmiddelenvoorschrift verplicht sinds 1 februari

Sinds 1 november 2019 zijn de afleverings- en terugbetalingstermijn van voorschriften op elkaar afgestemd. 

  • Sindsdien hebben patiënten in principe drie maanden de tijd om de voorgeschreven medicatie af te halen, te rekenen vanaf de dag dat het voorschrift is opgesteld. Van deze periode kan worden afgeweken indien je, als voorschrijver, een einddatum op het voorschrift vermeldt. Bij medicatie die patiënten meteen moeten innemen, kan je de geldigheidsduur inkorten. In andere situaties kan je hem verlengen tot maximaal één jaar. 
  • De terugbetalingstermijn door het ziekenfonds loopt gelijk met de geldigheidsduur van het voorschrift: ofwel tot de einddatum vermeld op het voorschrift, ofwel drie maanden indien er geen einddatum staat. 

Voor niet-gehospitaliseerde patiënten mogen sinds 1 januari enkel elektronische voorschriften worden afgeleverd, behalve in enkele uitzonderlijke situaties (de voorschrijver is minstens 64 jaar, het voorschrift wordt opgesteld buiten het kabinet of bij overmacht).

Sinds november 2019 zijn er nieuwe voorschriften in omloop - met een invulvak ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’. Sinds 1 februari is het gebruik ervan verplicht. Apothekers mogen immers geen papieren voorschriften, opgemaakt op het oude model, meer aanvaarden.

Op MyRiziv kun je gepersonaliseerde nieuwe geneesmiddelenvoorschriften downloaden.  

Meer info op de site van het Riziv: geneesmiddelenvoorschift - nieuwe modellen geneesmiddelenvoorschrift 

Recip-e

Recip-e is de elektronische variant van het papieren voorschrift.

Op termijn moet Recip-e het papieren voorschrift volledig vervangen. Momenteel geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Lees meer

Nieuw juryrapport

Op de Riziv-site vind je het consensusrapport over het rationeel gebruik van bepaalde geneesmiddelen bij maag- en slokdarmziekten.

Ga naar het rapport