HomeVoordelenZiekte en behandeling

Bijkomende financiële ondersteuning

In sommige situaties maak je aanspraak op extra financiële hulp, bv. van het bijzonder solidariteitsfonds.

Bijzonder solidariteitsfonds

Het bijzonder solidariteitsfonds geeft in uitzonderlijke situaties een tegemoetkoming voor hoge medische kosten waarvoor je geen terugbetaling krijgt.

Lees meer

Financiële hulp

Los van de ziekteverzekering kunnen ernstig zieken soms eenmalig en uitzonderlijk financiële hulp krijgen, bv. van het OCMW of het Fonds 'Hulp aan Zieken'.

Lees meer

Vervoer dialyse

Vanuit de ziekteverzekering is er een tegemoetkoming voor de vervoerskosten bij dialyse.

Lees meer

Vervoer kankerbehandeling

Vanuit de ziekteverzekering is er een tegemoetkoming voor de vervoerskosten bij een ambulante kankerbehandeling.

Lees meer

Vervoer naar referentie- of revalidatiecentrum

Voor de vervoerskosten van kinderen die in bepaalde referentie- of revalidatiecentra worden opgevolgd, is er een tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering.

Lees meer