HomeVoordelenZiekte en behandelingBijkomende financiële ondersteuning

Bijzonder solidariteitsfonds

Het bijzonder solidariteitsfonds kan in uitzonderlijke situaties een tegemoetkoming geven voor: 

 • behandelingen of geneesmiddelen die hun therapeutische waarde bewezen hebben, hier of in het buitenland erkend zijn, maar waarvoor er nog geen evenwaardig alternatief is dat de ziekteverzekering vergoedt;
 • behandelingen of geneesmiddelen die opgenomen zijn in het Belgische verzekeringspakket, maar waarbij de patiënt niet voldoet aan de medische voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen (dit houdt een gemotiveerde vraag in voor een afwijking op de algemeen geldende regelgeving); 
 • na een akkoord van de adviserend arts of het college van artsen-directeurs, voorafgaand aan een behandeling in het buitenland: de behandeling en de reis- en verblijfskosten.

Voorwaarden

 • De aandoening is zeldzaam en tast vitale functies aan. 
 • De kosten voor de behandeling zijn hoog en worden niet terugbetaald
 • De behandeling:
  • heeft een erkende wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid;
  • heeft het proefstadium overschreden;
  • is absoluut noodzakelijk op medisch-sociaal vlak;
  • is voorgeschreven door een geneesheer-specialist.

Wat te doen?

De aanvraag gebeurt met volgende documenten: 

 • een uitvoerig medisch rapport; 
 • een kostenraming of factuur; 
 • een verklaring op erewoord dat je op geen enkele andere manier terugbetaling kunt verkrijgen. 

De aanvraag wordt gericht naar de adviserend arts van het ziekenfonds. De beslissing over de toekenning van de tegemoetkoming gebeurt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen