Het bijzonder solidariteitsfonds kan in uitzonderlijke situaties een tegemoetkoming geven voor: 

 • prestaties die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald; 
 • prestaties die wel worden terugbetaald maar waarbij betrokkene niet aan de voorwaarden voldoet om de terugbetaling te verkrijgen;
 • geneeskundige verstrekkingen verleend in het buitenland en de reis- en verblijfskosten aldaar.

Voorwaarden

 • De aandoening is zeldzaam en tast vitale functies aan. 
 • De kosten voor de behandeling zijn hoog en worden niet terugbetaald
 • De behandeling:
  • heeft een erkende wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid;
  • heeft het proefstadium overschreden;
  • is absoluut noodzakelijk op medisch-sociaal vlak;
  • is voorgeschreven door een geneesheer-specialist.

Wat te doen?

De aanvraag gebeurt met volgende documenten: 

 • een uitvoerig medisch rapport; 
 • een kostenraming of factuur; 
 • een verklaring op erewoord dat je op geen enkele andere manier terugbetaling kunt verkrijgen. 

De aanvraag wordt gericht naar de adviserend arts van het ziekenfonds. De beslissing over de toekenning van de tegemoetkoming gebeurt door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen