Het Asbestfonds vergoedt je indien je bepaalde ziektes opliep door blootstelling aan asbest. 

Het fonds geeft een vaste tegemoetkoming bovenop de eventuele invaliditeitsuitkering.

Voor wie?

Iedereen die in België in contact kwam met asbest en daardoor longvlieskanker (mesothelioom), longfibrose (asbestose), bilaterale diffuse pleuraverdikking, longkanker, strottenhoofdkanker of eierstokkanker opliep, kan een beroep doen op het Asbestfonds. Dat zijn niet alleen werknemers en zelfstandigen die beroepsmatig contact hadden. Ook mensen die in aanraking kwamen met asbest omdat ze in de buurt van een asbestfabriek woonden, kunnen een vergoeding ontvangen. 

Wat te doen?

Werknemers en zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden als gevolg van blootstelling aan asbest, bespreken dit het best met de adviserend arts van hun ziekenfonds. Andere slachtoffers kunnen een aanvraag indienen via hun behandelende arts

Goed om te weten

Gebeurt een aanvraag bij het Asbestfonds, wordt automatisch onderzocht of je beroepshalve blootstond aan asbest. Is dat het geval, wordt ook Fedris aangesproken.

Ga ook naar