HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Weerslag op de CM-diensten en -dienstverlening


In het kader van de coronacrisis past ook CM haar dienstverlening aan. Tot 3 april zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Contact met CM

Alle CM-kantoren zijn gesloten. De brievenbussen worden wel nog dagelijks gelicht.
Heb je vragen over je ziekenfondsdossier of andere administratieve zaken? Neem contact op via telefoon of mail.

Huisbezoeken

Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd.

Info-bijeenkomsten, workshops, cursussen, ...

Alle evenementen en bijeenkomsten worden afgelast.

Adviserend artsen en arbeidsongeschiktheid

 • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid kan door jou of de voorschrijvende arts aan het ziekenfonds worden bezorgd via dit formuliervia e-mail door de arts of via e-mail door jouHet formulier of de mail moet een scan of foto van het getuigschrift bevatten, waarop de informatie duidelijk zichtbaar is. Het volstaat dus niet om de informatie enkel in de tekst van een mail te plaatsen. Verzending van het papieren getuigschrift via bpost blijft uiteraard mogelijk.    
  Lees meer over de aangifte arbeidsongeschiktheid
 • Het inlichtingenblad om je uitkering te berekenen, kan je ook via mail of Doccle ontvangen en terugsturen indien het ziekenfonds je e-mailadres kent. Bovendien kan je als werknemer of werkloze het inlichtingenblad digitaal invullen.
 • Consultaties van de adviserend artsen verlopen enkel telefonisch. Ben je arbeidsongeschikt, zal zelf met jou contact worden opgenomen rond het tijdstip dat je een afspraak had bij de adviserend arts.
  Hou voor een optimaal verloop medische verslagen of andere nuttige informatie bij de hand. 

CM-reisbijstand

 • De bijstand geldt niet in landen of regio's die een negatief reisadvies kregen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op het moment van je vertrek. 
 • Chronisch zieken die door de corona-maatregelen niet zoals gepland kunnen terugkeren naar België, kunnen de alarmcentrale Mutas contacteren indien: 
  • er dialyse of zuurstoftherapie moet worden verdergezet;
  • in België een ingreep of chemotherapie was gepland;
  • ze medicatie nodig hebben die in het buitenland niet te verkrijgen is.

Wie langer dan drie maanden in het buitenland moet blijven door de corona-maatregelen, kan blijven rekenen op dekking door de CM-reisbijstand.
Lees meer over de CM-reisbijstand

Thuisoppas

 • Door de overheidsinstructies wordt thuisoppas bij zieke kinderen tijdelijk stopgezet. Oppassers hebben momenteel onvoldoende beschermend materiaal en kunnen de social distancing-regel niet toepassen. 
 • Thuisoppas bij chronisch zieke kinderen wordt stopgezet indien de zorggraad laag is. Ook thuisoppas in het kader van gezelschap bij thuiszorgpatiënten wordt stopgezet. Voor oppassituaties met een hoge zorggraad wordt, samen met de professionele zorg- en hulpverleners, naar een oplossing gezocht. 

Lees meer over thuisoppas bij chronisch zieke kinderen en bij thuiszorgpatiënten

Thuiszorg

CM-Mobiel

Alle ritten zijn geannuleerd. 

CM-zorgverblijven: herstelverblijf en vakantie

 • Wie momenteel herstelt in een CM-zorgverblijf kan daar blijven.
  De zorgverblijven focussen momenteel op opnames vanuit een ziekenhuissituatie. Zo helpen ze mee bedden vrij te maken in het ziekenhuis voor corona-patiënten.
  Je verblijft zoveel als mogelijk in een eenpersoonskamer. De noodzakelijke therapieën worden verdergezet. Bezoek is niet meer toegestaan. 
  Lees meer over een herstelverblijf
 • Op vakantie gaan in een CM-zorgverblijf kan even niet meer. Vakantiegangers die reeds aanwezig zijn, kunnen hun periode uitdoen.

Goed thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken

Twee op de drie thuiszorgwinkels zijn gesloten. Per regio blijven er enkele thuiszorgwinkels open, waar je terechtkan met dringende vragen. Worden nog aan huis gebracht: online aankopen en hulpmiddelen van de uitleendienst.
Alle hoorcentra zijn gesloten; de apotheken blijven open. 
Lees meer op de website van Goed

CM-Zorgkas

 • Tot 19 april worden er geen huisbezoeken afgelegd om na te gaan of je in aanmerking komt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Zorgbudgetten die aflopen op 31 maart of 30 april kunnen ambtshalve worden verlengd met zes maanden zonder nieuw onderzoek. Voor personen met een attest palliatief forfait kan het onderzoek uitzonderlijk telefonisch gebeuren. 
 • Enkel geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers krijgen nog toegang tot de woonzorgcentra. Het gaat om mantelzorgers die geregistreerd zijn door het woonzorgcentrum. CM-Zorgkas kan dus geen attest afleveren dat je mantelzorger bent. 

Lees meer over CM-Zorgkas

Samana

 • Heb je een verminderde weerstand door ziekte en is boodschappen doen dus uit den boze? Of kan je als mantelzorger wat extra hulp gebruiken bij het boodschappen doen? Dan kan je bellen naar de gratis boodschappenlijn van Samana. 
 • Mantelzorgers kunnen met vragen ook terecht bij de mantelzorgtelefoon. 
 • Alle groepsactiviteiten van Samana gaan niet door.

Lees meer op de website van Samana

Buitenlandse reizen van Kazou, Samana, Intersoc en Okra

De meest recente info vind je op de website van KazouSamanaIntersoc en Okra.

Chatlijn

Nood aan een luisterend oor, een ondersteunend gesprekje of wil je even ventileren over je zorgen rond het coronavirus? CM opent vanaf vanavond de Teleblok-chatlijn voor iedereen, student of niet. Welkom van 18 tot 23 uur.

Open de chatlijn

Ga ook naar


Download