Contacteer ons

HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Weerslag op de CM-diensten en -dienstverlening

In het kader van de coronacrisis past ook CM haar dienstverlening aan. 

Contact met CM

We blijven overal tot je dienst via telefoon en e-mail. Ook de CM-brievenbussen worden regelmatig gelicht. Daarnaast wordt in diverse regio's de dienstverlening stapsgewijs opnieuw opgestart.

>>Top

Doktersbriefjes en getuigschriften voor verstrekte hulp

De terugbetaling moet gebeuren op basis van het originele getuigschrift. Het is dus overbodig om een scan of foto van doktersbriefjes of andere getuigschriften voor verstrekte hulp door te sturen.
Aangiftes van arbeidsongeschiktheid mogen daarentegen wel met scan of foto van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (zie verder: paragraaf 'Adviserend artsen en arbeidsongeschiktheid').

>>Top

Adviserend artsen en arbeidsongeschiktheid

 • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid kan door jou aan het ziekenfonds worden bezorgd via dit formulier of via e-mail. Het formulier of de mail moet een scan of foto van het getuigschrift bevatten, waarop de informatie duidelijk zichtbaar is. Het volstaat dus niet om de informatie enkel in de tekst van een mail te plaatsen. Verzending van het papieren getuigschrift via bpost blijft uiteraard mogelijk. Lees meer over de aangifte arbeidsongeschiktheid
  De terugbetaling van medische kosten gebeurt daarentegen niet op basis van een scan of foto van doktersbriefjes of andere getuigschriften voor verstrekte hulp. Hiertoe moet je het originele getuigschrift bezorgen (zie hoger: paragraaf 'Doktersbriefjes en getuigschriften voor verstrekte hulp'). 
 • Het inlichtingenblad om je uitkering te berekenen, kan je ook via mail of Doccle ontvangen en terugsturen indien het ziekenfonds je e-mailadres kent. Bovendien kan je als werknemer of werkloze het inlichtingenblad digitaal invullen.
 • Consultaties van de adviserend artsen verlopen enkel telefonisch. Ben je arbeidsongeschikt, zal zelf met jou contact worden opgenomen rond het tijdstip dat je een afspraak had bij de adviserend arts.
  Hou voor een optimaal verloop medische verslagen of andere nuttige informatie bij de hand. 
>>Top

 

CM-Zorgkas

 • Er worden geen huisbezoeken afgelegd om na te gaan of je in aanmerking komt voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Zorgbudgetten die aflopen op 31 maart of 30 april kunnen ambtshalve worden verlengd met zes maanden zonder nieuw onderzoek. Voor personen met een attest palliatief forfait kan het onderzoek uitzonderlijk telefonisch gebeuren. 

Lees meer over CM-Zorgkas

>>Top

 

CM-zorgverblijven: herstelverblijf en vakantie

 • Wie momenteel herstelt in een CM-zorgverblijf kan daar blijven.
  De zorgverblijven focussen momenteel op opnames vanuit een ziekenhuissituatie. Zo helpen ze mee bedden vrij te maken in het ziekenhuis voor corona-patiënten.
  Je verblijft zoveel als mogelijk in een eenpersoonskamer. De noodzakelijke therapieën worden verdergezet. Bezoek is niet meer toegestaan. 
  Lees meer over een herstelverblijf
 • Op vakantie gaan in een CM-zorgverblijf kan even niet meer. Vakantiegangers die reeds aanwezig zijn, kunnen hun periode uitdoen.
>>Top

 

Info-bijeenkomsten, workshops, cursussen, ...

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, houden we rekening met de overheidsmaatregelen. We laten maximaal vijftien personen toe per fysieke sessie. Kun je moeilijk inschatten of een activiteit risicovol is voor jou? Bespreek het met een CM-medewerker en/of je huisarts. Ook online bieden we nog steeds sessies aan over gezondheidsthema’s. Bekijk het aanbod

>>Top

 

CM-Mobiel

CM-Mobiel werd opnieuw opgestart.

>>Top

 

Goed thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken

Sinds 11 mei zijn alle hoorcentra (enkel op afspraak) en thuiszorgwinkels opnieuw open. Worden aan huis gebracht: online aankopen en hulpmiddelen van de uitleendienst.
Lees meer op de website van Goed

>>Top

 

Kortverblijf

De CM-tegemoetkoming voor kortverblijf geldt ook voor leden die door de coronacrisis het ziekenhuis (vroegtijdig) moeten verlaten en voor wie nazorg in een woonzorgcentrum aangewezen is. 
Lees meer over de tegemoetkoming voor kortverblijf

>>Top

 

Samana

 • Heb je een verminderde weerstand door ziekte en is boodschappen doen dus uit den boze? Of kan je als mantelzorger wat extra hulp gebruiken bij het boodschappen doen? Dan kan je bellen naar de gratis boodschappenlijn van Samana. 
 • Mantelzorgers kunnen met vragen ook terecht bij de mantelzorgtelefoon. 
 • Alle groepsactiviteiten van Samana gaan niet door.

Lees meer op de website van Samana

>>Top

 

Thuisoppas

 • Thuisoppas bij zieke kinderen werd opnieuw opgestart met aandacht voor de veiligheid van het zieke kind en de oppasser. We stellen hierbij de overheidsmaatregelen voorop. In een eerste fase verlenen wij geen oppas bij zieke kinderen met een respiratoire aandoening (= infectie aan de neus, keel, sinussen, strottenhoofd en/of longen). De dienst is tijdelijk bereikbaar tijdens aangepaste openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur.  
 • Thuisoppas bij chronisch zieke kinderen wordt stopgezet indien de zorggraad laag is. Ook thuisoppas in het kader van gezelschap bij thuiszorgpatiënten wordt stopgezet. Voor oppassituaties met een hoge zorggraad wordt, samen met de professionele zorg- en hulpverleners, naar een oplossing gezocht. 

Lees meer over thuisoppas bij zieke kinderenthuisoppas bij chronisch zieke kinderen en bij thuiszorgpatiënten

>>Top

 

Andere thuiszorgdiensten

>>Top

 

CM-reisbijstand

Dekking door de CM-reisbijstand is enkel mogelijk voor reizen naar een groene of oranje zone, en indien je aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer over de CM-reisbijstand en Covid-19

>>Top

 

Reizen van Kazou, Samana, Intersoc en Okra

De meest recente info vind je op de website van KazouSamanaIntersoc en Okra.

>>Top

 

CM-babygeschenk

 • Koos je als CM-babygeschenk een geschenkkaart van Dreamland of Dreambaby en verviel ze tijdens de corona-sluitingsperiode van 18 maart tot 11 mei? Sinds de heropening van de winkels aanvaarden Dreambaby en Dreamland uitzonderlijk en tot 11 juli de geschenkkaarten die vervielen tijdens de sluitingsperiode. Eerder vervallen kaarten worden nog steeds geweigerd. 

Lees meer over het CM-babygeschenk 

>>Top

CM-tegemoetkomingen

>>Top

 

Ga ook naar


Download