Contacteer ons

HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Terugbetaling medische kosten coronavirus

Onkosten binnenland

 • Labotest
  Een arts neemt een test af om na te gaan of je al dan niet besmet bent met het coronavirus. Hij duwt daarvoor een wattenstaafje (wisser) tot diep in je neus. De arts schraapt omringende cellen af en doet die in een potje. Dat potje stuurt men op naar een labo. 
  • Het honorarium van de raadpleging of het huisbezoek dat de arts aanrekent om de test uit te voeren, krijg je terugbetaald door de ziekteverzekering. Je betaalt enkel het remgeld. 
  • Sommige labo’s vragen voor een screeningstest op coronavirussen ongeveer 25 euro. Indien je als patiënt voldoet aan de criteria zoals die door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werden bepaald, wordt de wisser naar het referentielabo gestuurd voor een specifieke test op Covid-19 en zal de FOD Volksgezondheid de kosten in principe ten laste nemen. 
  • Aan de ziekenhuizen en labo’s is gevraagd om geen facturen meer op te sturen. Je hoeft dus niet meteen een rekening te verwachten. 
  • Is in jouw situatie een grieponderzoek aangewezen, bespreek dan met je arts welke test er strikt nodig is. Een specialistisch onderzoek op een gamma van mogelijke griepvirussen is niet altijd nodig en wordt bovendien niet altijd terugbetaald. 
 • Verblijfskosten in het ziekenhuis
  Bij een verplichte quarantaine in het ziekenhuis, ongeacht of je wel of niet ziek bent, geldt de terugbetaling door de ziekteverzekering. Bij een verblijf op een speciale quarantaine-afdeling mogen in geen geval supplementen worden gevraagd.
 • CM-verzekeringen 
  Het CM-Hospitaalplan komt voor een ziekenhuisopname tegemoet volgens de normale voorwaarden, met onder meer een tegemoetkoming voor verblijfskosten, geneesmiddelen en honoraria. De verzekering betaalt ook ambulante kosten terug, gemaakt één maand voor en drie maanden na opname.
  Je kunt vragen om de pre/post-periode uit te breiden indien:
  • een opname of prestaties na een opname werden uitgesteld door de coronacrisis;
  • vooronderzoeken worden hernomen of buiten de termijn van één maand voor de opname vallen wegens een uitgestelde opname. 

Onkosten buitenland

 • Labotest tijdens je vakantie in het buitenland
  De CM-reisbijstand komt tegemoet in de raadpleging om de test af te nemen en in de labotest in de landen waar de CM-reisbijstand geldt. Maar is het totale bedrag lager dan 200 euro, is er een tegemoetkoming vanuit de verplichte ziekteverzekering binnen de EER-landen en de landen met een bilaterale overeenkomst.
  De tegemoetkoming van de CM-reisbijstand vervalt voor landen waarvoor de overheid een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek. 
 • Ziek tijdens je vakantie in het buitenland
  Maakt het coronavirus je ziek tijdens je vakantie in het buitenland, kun je rekenen op terugbetaling door de CM-reisbijstand indien je aan de voorwaarden voldoet. Bewaar bij ambulante zorg (buiten het ziekenhuis) alle betaalbewijzen en bezorg ze bij je thuiskomst aan het ziekenfonds voor terugbetaling. Bij opname in het ziekenhuis moet je binnen de 48 uur de alarmcentrale Mutas verwittigen.
  Kunnen familieleden of reisgenoten door jouw ziekte niet naar België terugkeren, zal Mutas een oplossing helpen zoeken.
  De tegemoetkoming van de CM-reisbijstand vervalt voor de landen waarvoor de overheid een negatief reisadvies geeft op het moment van je vertrek. 

Ga ook naar


Download