HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Veelgestelde vragen over de vaccinatie en de rol van de ziekenfondsen

De vaccinatiecampagne loopt op zijn einde. Iedereen die in België gedomicilieerd is en 12 jaar is of ouder, kreeg de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen Covid-19. De laatste groepen zijn nu aan de beurt. Voor sommige personen wordt een extra prik voorzien.

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen, onder meer over de rol van de ziekenfondsen in de vaccinatiecampagne.

Een antwoord op andere vragen over de vaccinatie vind je op www.laatjevaccineren.be, de officiële website van de Vlaamse overheid.

Een duidelijk overzicht wat je in welke situatie moet doen vind je op mijncoronatest.be.

Let op voor valse vaccinatie-oproepen 

Er circuleren frauduleuze uitnodigingen om je tegen betaling te laten vaccineren tegen corona. Negeer deze e-mails en sms'en en geef nooit je bankgegevens. Want vaccinatie door de overheid is altijd gratis.

Tips om valse uitnodigingen te herkennen

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen.

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd. 
 • PC: via www.myhealthviewer.be en identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer. 
 • Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.
  • Vlaanderen: 078 78 78 50
  • Brussel: 02 214 19 19
  • Wallonië: 071 31 34 93

>>Top

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij je te hebben.

>>Top

Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd; ten vroegste 11 dagen na een positieve PCR-test.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie, neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer 

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (zie hoger). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.

Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.

>>Top

Ik mag me niet laten vaccineren en wil een Covid Safe Ticket op basis van een PCR-test of omdat ik deels gevaccineerd ben.

Er is een terugbetaling van de PCR-test voorzien voor personen die zich niet mogen laten vaccineren wegens allergie.

Je hebt hiervoor een verklaring nodig van een referentie-allergoloog dat je niet vaccineerbaar bent. Een attest van je huisarts of specialist is niet voldoende. Je kunt deze referentie-allergoloog consulteren op verwijzing van je huisarts of op verwijzing van de arts van het vaccinatiecentrum

De allergoloog kan een attest afleveren als je een allergie hebt voor PEG of polysorbaat, of als je bij je eerste vaccinatie een zodanig ernstige nevenwerking hebt gekregen dat het niet mogelijk is om je zelfs in ziekenhuismilieu veilig te vaccineren.

Op termijn zullen er vaccins tegen Covid-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten en zal je je toch kunnen laten vaccineren.

Met de officiële verklaring van de referentie-allergoloog kan je ziekenfonds je PCR-testen terugbetalen, zonder beperking op het aantal. Een Covid Safe Ticket op basis van een terugbetaalde PCR-test kost je dan niets. 

Mensen die deels gevaccineerd zijn en zich niet volledig mogen laten vaccineren wegens allergie of ernstige nevenwerkingen na de eerste vaccinatie, komen alsnog in aanmerking voor een vaccinatie-attest. Ook hiervoor is er een verklaring nodig van een referentie-allergoloog. Op verwijzing van de huisarts of de arts van het vaccinatiecentrum kunnen personen die menen in dit geval te zijn op consultatie gaan bij één van deze referentie-allergologen. Het doel van deze consultatie is om alsnog de mogelijkheden tot volledige vaccinatie te bekijken. Als vervolledigen niet mogelijk is, levert de referentie-allergoloog een attest af. Op dit attest moet de patiënt zijn uitdrukkelijke schriftelijke toelating geven aan het ziekenfonds om zijn gegevens te verwerken teneinde een Covid Safe Ticket te bekomen. Dit Covid Safe Ticket is in principe enkel van toepassing op Belgisch grondgebied. Op basis van dit attest krijgen deze personen ook onbeperkt PCR-testen terugbetaald.

>>Top

Komt het ziekenfonds tegemoet in mijn medische kosten indien ik me niet laat vaccineren en besmet raak met Covid-19?

Ja. Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met Covid-19 terugbetaald door de ziekteverzekering. Je vaccinatiestatus speelt dus geen rol.

>>Top

Is er een terugbetaling voor de medische bijwerkingen van een vaccin?

Ja, je krijgt een terugbetaling als je omwille van bijwerkingen:

 • een arts raadpleegt;
 • medicatie koopt (bijvoorbeeld antibiotische zalf voor de surinfectie van de prikwonde);
 • in het ziekenhuis belandt.

Deze kosten worden terugbetaald zoals bij een andere ziekte.

Als je een gekende anafylaxie hebt, is er een speciale procedure. Je huisarts kan je doorverwijzen naar allergologen van de hiervoor erkende ziekenhuizen. Ook voor dit speciale circuit mag er geen factuur gestuurd worden naar het ziekenfonds of de gevaccineerde persoon.

>>Top

Waar vind ik nog informatie over de vaccinatie?

Heb je nog vragen over het vaccin, de vaccinatiestrategie, de vaccinatiecentra of de praktische organisatie van de vaccinatie? Surf voor de antwoorden naar de veelgestelde vragen op www.laatjevaccineren.be. 

>>Top

Ga ook naar


Download