HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Veelgestelde vragen over de vaccinatie en de rol van de ziekenfondsen

De vaccinatiecampagne loopt volop. Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen Covid-19. 

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen, onder meer over de rol van de ziekenfondsen in de vaccinatiecampagne.

Een antwoord op andere vragen over de vaccinatie vind je op www.laatjevaccineren.be, de officiële website van de Vlaamse overheid.

Let op voor valse vaccinatie-oproepen 

Er circuleren frauduleuze uitnodigingen om je tegen betaling te laten vaccineren tegen corona. Negeer deze e-mails en sms'en en geef nooit je bankgegevens. Want vaccinatie door de overheid is altijd gratis.

Tips om valse uitnodigingen te herkennen

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen.

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd. 
 • PC: via www.myhealthviewer.be en identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer. 
 • Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.
  • Vlaanderen: 078 78 78 50
  • Brussel: 02 214 19 19
  • Wallonië: 071 31 34 93

>>Top

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij je te hebben.

>>Top

Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd; ten vroegste 11 dagen na een positieve PCR-test.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie, neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer 

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (zie hoger). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.

Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.

>>Top

Hoe wordt de lijst van risicopatiënten samengesteld?

Na de 65-plussers komen de risicogroepen aan de beurt voor vaccinatie. 

Deze risicogroepen worden, op advies van de Hoge Gezondheidsraad, bepaald aan de hand van een aantal aandoeningen (zie verder). 

Indien je lijdt aan een van de weerhouden aandoeningen moet je zelf niets doen om op de lijst van risicopatiënten te worden opgenomen. Deze lijst komt grotendeels automatisch tot stand, waarbij ziekenfondsen op basis van de gezondheidskosten (bv. consultaties, ingrepen, medicatie) risicopatiënten detecteren en op de lijst plaatsen.

>>Top

Hoe weet ik of ik via het ziekenfonds op de lijst van risicopatiënten sta?

Omdat het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. De lijst van risicopatiënten is beschikbaar via www.myhealthviewer.be, waar je kunt nagaan of je er al dan niet op voorkomt (schermvoorbeelden om je aan te melden met eID - schermvoorbeelden om je aan te melden met itsme). Voor meer informatie kun je ook bij je apotheker terecht.

Je staat automatisch op de lijst indien je vóór 1 juli 2020 ziek werd door een van onderstaande aandoeningen (je staat dus niet op de lijst indien je ziek werd na 30 juni).

 • Voor personen van 45 tot en met 64 jaar
  • Je had de laatste vijf jaar een kankerbehandeling voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker, sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst van risicopatiënten plaatsen. 
  • Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen (zowel de pillen als spuiten komen in aanmerking). Indien je geen enkele behandeling of een alternatieve behandeling volgt, sta je niet op de lijst. Heb je een huisarts die je globaal medisch dossier beheert, dan zorgt die ervoor dat je op de lijst staat. Heb je geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je op de lijst toevoegt. 
  • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, kom je niet in aanmerking voor prioriteit bij vaccinatie. 
  • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens drie maanden (bv. puffers). 
  • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens drie maanden. 
  • Je hebt een hartkwaal en je hebt er cardiale revalidatie voor gevolgd in het ziekenhuis. 
  • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
  • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA/hersenbloeding, beroerte/herseninfarct).
 • Voor personen van 18 tot en met 64 jaar
  • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt. 
  • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm: hemodialyse, abdominale dialyse, ... Bij chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist wordt behandeld zonder enige vorm van dialyse, sta je niet op de lijst. 
  • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is vóór 1 juli 2020. 
  • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan drie maand vóór 1 juli 2020. 

Voor onderstaande aandoeningen is het als ziekenfonds onmogelijk om je via je gegevens automatisch op de lijst van risicopatiënten te plaatsen. Voor deze aandoeningen kan de huisarts dit doen tot en met 2 juni 2021. Heb je een huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert, gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD-arts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts. 

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen van bovenstaande aandoeningen en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD4+ waarde hebt van < 350 cellen/µL, je hebt geen van bovenstaande aandoeningen en je hebt geen huisarts. 
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI hoger dan of gelijk aan 30, je hebt geen van bovenstaande aandoeningen, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts. 
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts. 
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen van bovenstaande aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts. 

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Onder supervisie van de arts-directeur kunnen sommige CM-medewerkers dat voor jou opzoeken. Daarvoor moet je zelf contact opnemen met je ziekenfonds

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat? Neem dan contact op met je huisarts. Die kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

>>Top

Kunnen ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Nee. De selectie van risicopatiënten via de ziekenfondsen gebeurt automatisch op basis van facturatiegegevens. 

Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. 

>>Top

Kunnen ziekenfondsen aandoeningen toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Nee. De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging van de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert. Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn. 

Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als ze een attest van een specialist hebben.

>>Top

Wat moet ik doen als ik een globaal medisch dossier heb?

Heb je een globaal medisch dossier, dan word je op twee manieren op de lijst met risicopatiënten geplaatst. De eerste keer gebeurt via je ziekenfonds. Nadien controleert je vaste huisarts dit, zonder dat je die daarvoor moet consulteren. 

Als je een vaste huisarts hebt, moet je er dus geen contact mee opnemen. Er is een dubbel systeem dat ervoor zorgt dat je zeker op de lijst staat als je aan de criteria voldoet. 

>>Top

Wat moet ik doen als ik geen vaste huisarts en geen globaal medisch dossier heb?

Ben je een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen globaal medisch dossier? Als je een behandeling volgt waarvoor de ziekteverzekering terugbetalingen uitvoert, ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten. De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverlener (bv. specialist, ziekenhuis, apotheek) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts.

Sommige aandoeningen veroorzaken echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook vraag boven: Hoe weet ik of ik via het ziekenfonds op de lijst van risicopatiënten sta?) 

>>Top

Wat moet ik doen als ik niet op de lijst van risicopatiënten wil staan?

De ziekenfondsen kunnen je niet van de lijst schrappen. Je huisarts kan dat wel. 

Je kunt ook je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie weigeren. Zo maak je plaats voor iemand anders. 

Je ontvangt een nieuwe uitnodiging als je leeftijdsgenoten aan de beurt zijn. Ook die kun je opnieuw weigeren.

>>Top

Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

Neen. Het is niet bewezen dat er bijkomende bescherming is als je huisgenoten samen met jou gevaccineerd worden.

>>Top

Worden de 16- en 17-jarigen met een onderliggende aandoening prioritair gevaccineerd?

De 16- en 17-jarigen die een onderliggende aandoening hebben, worden gevaccineerd samen met hun leeftijdsgenoten zoals dit ook het geval was voor de plus 65-jarigen. 16- en 17-jarigen krijgen enkel het Pfizer-vaccin en dit zal ergens midden juli zijn. Voor een snellere vaccinatie kun je je inschrijven via Qvax.

>>Top

Hoe word ik uitgenodigd?

Vanaf de tweede fase van de vaccinatie (dat is na de vaccinatie van de personen in de woonzorgcentra, de gesloten entiteiten, het ziekenhuispersoneel, de eerstelijnszorgers en de vrijwilligers van de vaccinatiecentra) ontvangt iedereen per post een uitnodigingsbrief. 

Als je e-mailadres en/of gsm-nummer bekend is bij je ziekenfonds ontvang je de uitnodiging ook via een e-mail en/of sms. 

Vervolledig daarom je contactgegevens in 'Mijn CM'. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende kanalen en ben je zeker tijdig op de hoogte. 

Meer info over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

>>Top

Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening van de lijst heb?

Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd. 

>>Top

Wie bepaalt de volgorde van vaccinatie?

De ziekenfondsen hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccinatie. 

De regionale en federale ministers van Volksgezondheid bepalen in een interministeriële commissie de prioriteiten voor de vaccinatie. Zij maken een afweging tussen de beschikbaarheid van de vaccins en de nood van de prioritaire groepen. Zij nemen de beslissing onder andere op basis van de informatie van de taskforce vaccinatiestrategie. Daarin zetelen ook de regio’s en de experten. 

>>Top

Welke aandoeningen komen het eerst aan de beurt?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, te beginnen met de oudsten. 

>>Top

Moet ik bijzonder voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin.

>>Top

Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

Bij aankomst in het vaccinatiecentrum. Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt. Dat betekent dat je ook weet uit welk lot het komt. Zo kan het altijd getraceerd worden, bijvoorbeeld bij nevenwerkingen.

>>Top

Komt het ziekenfonds tegemoet in mijn medische kosten indien ik me niet laat vaccineren en besmet raak met Covid-19?

Ja. Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met Covid-19 terugbetaald door de ziekteverzekering. Je vaccinatiestatus speelt dus geen rol.

>>Top

Is er een terugbetaling voor de medische bijwerkingen van een vaccin?

Ja, je krijgt een terugbetaling als je omwille van bijwerkingen:

 • een arts raadpleegt;
 • medicatie koopt (bijvoorbeeld antibiotische zalf voor de surinfectie van de prikwonde);
 • in het ziekenhuis belandt.

Deze kosten worden terugbetaald zoals bij een andere ziekte.

Als je een gekende anafylaxie hebt, is er een speciale procedure. Je huisarts kan je doorverwijzen naar allergologen van de hiervoor erkende ziekenhuizen. Ook voor dit speciale circuit mag er geen factuur gestuurd worden naar het ziekenfonds of de gevaccineerde persoon.

>>Top

Waar vind ik nog informatie over de vaccinatie?

Heb je nog vragen over het vaccin, de vaccinatiestrategie, de vaccinatiecentra of de praktische organisatie van de vaccinatie? Surf voor de antwoorden naar de veelgestelde vragen op www.laatjevaccineren.be. 

>>Top

Ga ook naar


Download