Contacteer ons

HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Heb ik recht op een ziekte-uitkering?

Ziek door het coronavirus

Ben je besmet met het coronavirus of is er een vermoeden van besmetting omdat je symptomen vertoont, en beschik je over een doktersattest? Dan is de reglementering voor arbeidsongeschiktheid van toepassing. Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. 
Lees meer over de aangifte van arbeidsongeschiktheid

In quarantaine geplaatst

Als je in quarantaine wordt geplaatst zonder ziekenhuisopname of medisch attest met vermelding van de diagnose Covid-19, kun je niet worden erkend als arbeidsongeschikt. Dat geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Attesten met vermelding dat dit een preventieve quarantainemaatregel is, geven dus geen recht op een ziekte-uitkering.

  • Ben je werknemer? Neem dan contact op met je werkgever in het kader van tijdelijke werkloosheidsmaatregelen wegens overmacht
  • Ben je zelfstandige? Federaal minister Denis Ducarme kondigde aan dat je een beroep kunt doen op het overbruggingsrecht. Dat vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Als zelfstandige geniet je dan, onder voorbehoud van goedkeuring, een vervangingsinkomen bij een gedwongen onderbreking van minimaal zeven kalenderdagen.

Erkenning als beroepsziekte

Personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Lees meer op www.fedris.be

Ga ook naar


Download