HomeProfessioneelZorgverlenersCoronacrisis: administratieve info voor zorgverlenersArtsen

Codes telefonische consultaties (artsen)

Artsen (zowel huisartsen als specialisten) krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. 

Voor de afrekening zijn er drie algemene nieuwe prestatiecodes: 

  • 101990 - Advies met het oog op triage Covid-19: deze verstrekking mag slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.
  • 101835 - Advies door een huisarts met het oog op triage Covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst: deze verstrekking mag slechts eenmaal per patiënt worden aangerekend.
  • 101135 - Advies met het oog op continuïteit van zorg: deze verstrekking mag per patiënt per zorgverlener slechts vijfmaal per dertig dagen worden aangerekend (voorheen eenmaal per zeven dagen).

Het honorarium voor deze prestaties bedraagt 20 euro. 

Daarnaast zijn er specifieke prestaties (context psychiatrie, psychotherapie…) die voor behandeling op afstand kunnen worden gebruikt. Meer informatie hierover op de website van het Riziv.

Deze verstrekkingen mogen niet op dezelfde dag door dezelfde verstrekker aangerekend worden en zijn bovendien niet cumuleerbaar met een gewone raadpleging, huisbezoek of advies (109012). Het teleconsult vervangt een gewone raadpleging of bezoek. Er is geen persoonlijk aandeel van de patiënt. Supplementen zijn niet toegelaten. 

De begindatum voor deze verstrekkingen is 14 maart.

  • Het Riziv raadt aan om deze prestaties in te dienen via derdebetaler, ook voor patiënten die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. In je facturatie moet je geen reden voor derdebetaler vermelden. Ook consultatietarief is niet nodig.
  • Elektronische facturatie via derdebetaler is de makkelijkste weg om deze prestaties af te rekenen. 
  • Papieren derdebetaler is ook mogelijk als je niet elektronisch kan attesteren in derdebetaler (eFact). Zowel huisartsen als specialisten kunnen voor het indienen van deze prestaties in papieren derdebetaler papieren getuigschriften van verstrekte hulp en het het vereenvoudigd model van verzamelstaat voor de huisartsen gebruiken. De getuigschriften mogen samen met de verzamelstaat bezorgd worden aan CM Midden-Vlaanderen, Betalende derde, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 267 54 54. 
  • Afrekening in contante betaling (zowel eAttest als via een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp) is ook toegelaten, maar wordt afgeraden. 

CM heeft haar systemen aangepast om deze nieuwe prestaties te kunnen verwerken en uitbetalen. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv (update 20 april) en op de pagina met veelgestelde vragen