Het Riziv heeft meerdere versoepelingsmaatregelen genomen om de continuïteit van de zorg te garanderen tijdens de Covid-19-crisis. 

Aanvragen palliatief forfait en incontinentieforfaits

Het is nog altijd mogelijk om een palliatief forfait of incontinentieforfaits aan te vragen. Vanaf 1 maart en voor de volledige duurtijd van de coronacrisis laat het Riziv toe dat deze aanvragen via een beveiligde elektronische kopie bezorgd worden aan het ziekenfonds van de patiënt. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv

Aanpassingen reglementering artsen-specialisten

Het Riziv heeft een aantal regels voor de verstrekkingen en terugbetalingen in de reglementering van artsen-specialisten aangepast. Concreet gaat het over leeftijdsgebonden voorwaarden, uitvoeringstermijnen voor bepaalde verstrekkingen en toepassingsregels en opvolgingstermijnen in deze artikels van de nomenclatuur: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter en 34. 

Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf 1 maart voor de volledige duurtijd van de coronacrisis.

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.

Verlengingsvoorwaarden zorgtrajecten

Het uitstellen van niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen omwille van Covid-19 kan een impact hebben op de jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten. 

Daarom werden voor het jaar 2020 de voorwaarden voor deze verlenging versoepeld: 

  • het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts vermindert van twee naar een; 
  • de referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een arts-specialist wordt eenmalig verlengd tot 24 maanden; 
  • in 2020 is er geen controle of de ondertekenende huisarts het honorarium voor de opening van het globaal medisch dossier heeft aangerekend. 

Deze versoepelingsmaatregelen gelden voor zorgtrajecten waarvan minstens één dag van de oorspronkelijke referentieperiode in 2020 valt.

CM heeft haar systemen aangepast. 

Meer informatie op de website van het Riziv