De maatregelen in het kader van Covid-19 bemoeilijken de continuïteit van de zorg. Daarom kunnen kinesitherapeuten een videoconsult of telefonisch consult houden tegen forfaitaire vergoeding. 

Dit consult op afstand omvat minstens twee contacten per week waarbij de patiënt gestimuleerd wordt zijn oefenprogramma te volgen.

De prestaties mogen vanaf 14 maart geattesteerd worden zolang de crisisperiode duurt. 

Voor welke patiënten?

 • Ambulante patiënten. Deze regeling geldt dus niet voor gehospitaliseerde patiënten.
 • De verblijfplaats van de patiënt speelt geen rol.

Wanneer is een consult op afstand niet mogelijk?

 • Indien de patiënt geen informed consent geeft voor een videoconsult of telefonisch consult.
 • Indien een videoconsult/telefonisch consult onmogelijk is voor de patiënt.
 • Indien een hands-on aanpak noodzakelijk is (bv. manuele lymfedrainage).

Voorschrift en aantallen

 • Een voorschrift voor kinesitherapeutische verzorging, afgeleverd door een bevoegde zorgverlener (het voorschrift voor de lopende behandeling volstaat). 
 • Op het voorschrift is geen specifieke verwijzing vereist voor een videoconsult of telefonisch consult.
 • Deze verstrekkingen tellen niet mee voor het aantal voorgeschreven verstrekkingen op het klassieke kinesitherapievoorschrift. 

Aanrekening van de verstrekkingen op afstand

Alle kinesitherapeuten die beschikken over een Riziv-nummer mogen deze verstrekkingen attesteren door gebruik van nieuwe pseudocodes. 

 • Het forfait kan maximaal één keer per week en per patiënt geattesteerd worden. Een week loopt van maandag tot en met zondag. 
 • De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel (remgeld), ongeacht of de kinesitherapeut al dan niet geconventioneerd is. 
 • Er mogen geen supplementen worden gevraagd, ongeacht of de kinesitherapeut al dan niet geconventioneerd is. 
 • De derdebetalersregeling mag worden toegepast, maar is niet verplicht.
 • Aan de aflevering en indiening van een getuigschrift met prestaties kinesitherapie in contante betaling of derdebetalersregeling verandert niets. 
 • Voor de week waarin dergelijke verstrekkingen worden aangerekend kunnen er geen verstrekkingen van art. 7 worden aangerekend. 
PseudocodeBeschrijvingHonorariumFrequentieVoorwaarden
518011Verzorging op afstand via videoconsult40 euroWeekforfaitMinstens twee videocontacten tijdens die week, waarvan één van minstens twintig minuten 
518033Verzorging op afstand via telefonisch consult25 euroWeekforfaitMinstens twee telefonische contacten tijdens die week 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de algemene Riziv-pagina en de Riziv-pagina voor kinesitherapeuten