De maatregelen in het kader van Covid-19 bemoeilijken de continuïteit van de zorg. Daarom bestaat sinds 14 maart de mogelijkheid om bepaalde logopedische verstrekkingen op afstand uit te voeren en vanaf dan te factureren in het kader van Covid-19.

Voor welke verstrekkingen?

Verstrekkingen op afstand zijn mogelijk voor alle types stoornissen. 

Voor jongeren onder de 18 jaar, moeten de ouder(s) (of wettelijke vertegenwoordiger) voorafgaande toestemming (per e-mail) geven dat hun kind logopedie op afstand volgt. 

Frequentie

Maximaal één zitting per dag.

Hoe aanrekenen aan het ziekenfonds?

Je gebruikt de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan je de pseudocode 792433 toevoegt.

  • Bij gebruik van een individueel getuigschrift voor verstrekte hulp: vermeld de pseudocode in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel). 
  • Bij gebruik van een verzamelstaat: vermeld de pseudocode in de kolom rechts van de kolom ‘Totaal’. 

Daarnaast verandert er niets aan de aflevering en indiening van een getuigschrift met prestaties logopedie in contante betaling of derdebetaler.

Meer informatie