Het Riziv, de beroepsverenigingen van logopedisten en de ziekenfondsen hebben tijdelijke maatregelen afgesproken voor de versoepeling van de reglementering van monodisciplinaire logopedie. 

De periode van deze maatregelen start op 1 maart en loopt zolang de Covid-19-crisis duurt. CM heeft het nodige gedaan om haar systemen aan te passen.

 • Verlenging van akkoorden met zes maanden
  Indien het akkoord ten minste één dag binnen de Covid-19-periode geldig is, wordt de geldigheidsduur van dit akkoord verlengd met zes maanden. Deze maatregel is zowel geldig voor het eerste jaar van behandeling als voor de eventuele verlengingen. Noteer in dit geval de nieuwe periode van achttien maanden op het getuigschrift voor verstrekte hulp.
  De verlenging met zes maanden verhoogt niet het maximum aantal toegestane zittingen.
  De behandelende logopedist is verantwoordelijk om te controleren of de inhoud van de behandeling nog steeds actueel is met betrekking tot de gezondheidstoestand van de patiënt.
 • Voorwaarden betreffende de leeftijd van de rechthebbende
  De maximumleeftijd wordt met zes maanden verhoogd als een maximumleeftijd als voorwaarde in de nomenclatuur wordt vermeld. Dit geldt als de rechthebbende deze leeftijd bereikt tijdens de Covid-19-periode. 
 • Aanvraagdossier wordt niet vervolledigd binnen de zestig dagen vanaf de eerste bilanzitting
  De termijnen om de documenten te bezorgen die als basis dienen om een verstrekking terug te betalen, worden met zes maanden verlengd. 
 • Behandeling is niet gestart binnen de zestig dagen vanaf de eerste bilanzitting
  De termijn tussen de eerste bilanzitting en de eerste behandelingszitting wordt met zes maanden verlengd.
 • Afspraak bij de voorschrijvend arts-specialist voor de behandeling is geannuleerd of kan niet plaatsvinden
  De voorschrijvend arts kan het voorschrift opstellen na een raadpleging via telefoon of video met de patiënt. 
 • Het is niet mogelijk om originele documenten te bezorgen
  De adviserend arts kan met kopieën van documenten werken.
 • Het is niet mogelijk om het aanvraagformulier door de patiënt te laten ondertekenen
  De logopedist mag het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in naam van de patiënt (of van zijn wettelijke vertegenwoordiger) ondertekenen met de vermelding dat de patiënt goed werd geïnformeerd over de inhoud van het document.
 • Er ontbreekt een lichamelijk onderzoek in het dossier dat aan de adviserend arts werd bezorgd
  Indien een lichamelijk onderzoek volgens de nomenclatuur is vereist (test, IQ, audiogram, laryngostroboscopie, VFES, ...), maar niet kon worden uitgevoerd en in het dossier ontbreekt, mag de adviserend arts een beslissing over het dossier nemen. De ontbrekende elementen moeten bezorgd worden binnen de zes maanden.  

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.