De procedure aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid wordt tijdelijk versoepeld. 

Overzicht

Het Riziv publiceerde op 5 mei een overzicht over welk getuigschrift voor welke situatie moet worden afgeleverd (voor de werkgever of het ziekenfonds).

Telefonische consultatie in geval van vermoeden van Covid-19 bij personen met symptomen

Voor deze consultatie is er een vereenvoudigde aangifte. Het is niet vereist om op dit formulier nog een diagnose te vermelden, omdat dit aangifteformulier enkel mag worden gebruikt bij vermoeden Covid-19 besmetting wegens symptomen, vastgesteld na telefonische consultatie. Dit formulier mag niet worden gebruikt voor preventieve quarantaine van een persoon zonder symptomen, want dit geeft geen recht op een ziekte-uitkering.  

Zowel de patiënt als de arts kunnen de aangifte als foto of pdf  aan het ziekenfonds bezorgen via dit formulier of via e-mail door de arts. Verzending via bpost blijft uiteraard mogelijk. 

Meer informatie op de website van het Riziv. Je vindt er ook een vergelijkende tabel over het gebruik van de vereenvoudigde aangifte en het gebruikelijke getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Consultatie voor andere diagnoses

Aangiftes of verlengingen van arbeidsongeschiktheid die niet gelinkt zijn aan Covid-19 gebeuren met het gebruikelijke getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (zie downloads onderaan de pagina). Bezorg dit getuigschrift aan je patiënt, die het document aan zijn ziekenfonds bezorgt: ofwel als pdf of foto via dit formulier of via bpost.

Aangiftetermijnen

Het Riziv heeft toegezegd om enige soepelheid te mogen hanteren in de aangiftetermijnen voor de indiening van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (of verlenging). Het getuigschrift blijft hoe dan ook nodig om het dossier van je patiënt in orde te brengen en de ziekte-uitkering uit te betalen. Het blijft dus belangrijk om het zo snel mogelijk op te maken met het oog op een vlotte en correcte betaling van de uitkering.

Beroepsziekte

Personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Lees meer op www.fedris.be
Ook voor deze personen moet een aangifte arbeidsongeschiktheid naar het ziekenfonds worden gestuurd.

Download