HomeProfessioneelZorgverlenersCoronacrisis: administratieve info voor zorgverleners

Ondersteuning vanuit CM voor jouw patiënten

Boodschappendienst Samana en mantelzorgtelefoon

Patiënten met een verminderde weerstand door ziekte kunnen voor hun boodschappen bellen naar de gratis boodschappenlijn van Samana. Ook mantelzorgers die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het boodschappen doen, kunnen de boodschappenlijn contacteren. Met vragen kunnen mantelzorgers ook terecht bij de mantelzorgtelefoon. 
Lees meer op de website van Samana

Zorg

  • Zorglijn blijft de toegangspoort voor ondersteunings- en zorgnoden. Zorglijn kan gericht doorverwijzen of alternatieven afwegen op basis van de corona-maatregelen van onze diensten en onze thuiszorgpartners.
  • Basiswerkers blijven directe hulp, ondersteuning en begeleiding aanbieden, weliswaar digitaal en telefonisch. Proactief contacteren ze telefonisch extra kwetsbare leden of indien eenzaamheid word verwacht. 
  • Onze multidisciplinaire teams behandelen digitaal of telefonisch alle wettelijk toegelaten vragen of werken dossiers verder af waar voldoende objectivering mogelijk is. 
  • Aanvragen personenalarm, ergobegeleiding en woonadvies, en overleg thuiszorgsituaties worden digitaal of telefonisch opgevolgd. 
  • Zorgmakelaars blijven bereikbaar en bellen proactief om de nodige ondersteuning te garanderen. 
  • Indicatiestellers mogen hun wettelijke opdrachten niet meer uitvoeren (ook niet telefonisch). Ze werken hun lopende dossiers af en springen bij in teams die aan ‘klantkritische processen’ werken, of bellen proactief naar extra kwetsbare personen.

Ga ook naar