HomeProfessioneelZorgverleners

Hulpfonds voor thalidomideslachtoffers

Thalidomide werd in de jaren '50 en '60 in geneesmiddelen verwerkt. Het werd voornamelijk gebruikt als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisselijkheid voor zwangere vrouwen. Het middel bleek echter zeer schadelijk en veroorzaakte misvormingen bij duizenden pasgeborenen.

Sinds kort kunnen thalidomideslachtoffers (Softenon) financiële steun krijgen.

Forfaitaire vergoeding

De vergoeding voor thalidomideslachtoffers is een forfaitair bedrag. Personen met aangeboren afwijkingen ontvangen 125.000 euro; de moeder en vader van een overleden slachtoffer elk 30.000 euro.

Deze vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

De toekenning ervan heeft geen gevolgen voor andere rechten of uitkeringen die het slachtoffer of de ouders hebben.

Procedure

De procedure start met de indiening van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bij de medische directie van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), Troonstraat 30A, 1000 Brussel. Het aanvraagformulier kan je downloaden op de site van de HZIV.

De medische directie controleert de voorwaarden en gaat na of het dossier volledig is. Is dit het geval, wordt het dossier overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA), die de betaling uitvoert. 

De HZIV deelt de beslissing mee aan de aanvrager. 

Aanvragen kunnen slechts tot 16 mei 2021 ingediend worden.

Administratieve steun

Omdat deze dossiers als een medisch ongeval worden gekwalificeerd, kunnen leden bij CM terecht voor administratieve steun. Die kan worden aangevraagd via het regionaal CM-ziekenfonds. 

De aanvraag bij de HZIV moet evenwel in eigen naam worden ingediend.